توضيحات

لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

دانش آموز گرامی در این صفحه شما با استفاده از دو روش می توانید هزینه اردوی مطالعاتی را پرداخت نمایید:

داوطلبانی که مایل به پرداخت آنلاین هستند در دوره ای ثبت نام نمایند که در توضیحات مبلغ ثبت نام روش پرداخت آنلاین درج شده است.

دواطلبانی که مایل به پرداخت از طریق کارت به کارت یا واریز مستقیم وجه می باشند دوره ای را  که در آن شماره حساب و شماره کارت ذکر شده است را ثبت نام نمایند.