همایش های موسسه روشن اندیشان عصر یادگیری
همایش آنلاین

همایش آنلاین-ویژه روز کنکور (رفتار حرفه ای در لحظات حرفه ای)

کد : 10002

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

دسته بندی : همایش

مهلت ثبت نام : 1399/05/26